Statsbudsjettet kommer. Er du forberedt?

Snart legger regjeringen frem statsbudsjettet 2024. Det er viktig av mange grunner. Det er også en åpen dør av muligheter for deg som er opptatt av myndighetskontakt.  

Budsjettlekkasjer i valgkampen, spekulasjoner og krav fra alle kanter. Fredag 6. oktober klokken 9:00 får vi fasiten: Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024.  


Fremleggelsen er startskuddet for en intens periode på Stortinget. Fristene er ekstremt korte, og antallet som ønsker å påvirke er høyt. Hvordan skal du sikre at du blir hørt i mengden? Og får du med deg alt du trenger å vite når du skummer gjennom budsjettet på rundt 4.000 sider? Hvis du skal med på høringsrundene i de ulike komiteene, er det lurt å ha utkastet til søknad klart før budsjettet kommer. Ikke minst bør du ha tenkt gjennom hva som er budskapet ditt.  


Forhandlingene får mange spaltemeter i avisene. Budsjettpartner SV får sin tid i rampelyset. De siste årene har partiene som har forhandlet om budsjettet flyttet på både små og store summer, og til sammen flere milliarder som har direkte konsekvenser for bedrifter og organisasjoner. Nye, store skatte- og avgiftsendringer er også innført.   


Det er viktig å huske på at statsbudsjettet handler om mye mer enn budsjettposter og offentlig finansiering.  


Et stort mulighetsrom i budsjettet, handler om noe helt annen enn tall. De såkalte verbalforslagene, eller anmodningsvedtakene, kan åpne de dørene du har behov for. Du kan også risikere at døren slenges igjen. I det inneværende budsjettet ble SV enig med regjeringspartiene om 45 slike verbalforslag som bandt opp regjeringens arbeid på en rekke politikkområder. Et eksempel er at regjeringen ble enig med SV om å «utarbeide hjemmel til å regulere etablering av helprivate kommersielle allmennlegekontorer». Det betyr i praksis en ny lov som i korthet kan innebære en rekke innstramminger for private leger i Norge.  


Det endelige budsjettet skal vedtas i Stortinget senest 21. desember. Sannsynligvis er alt klart i god tid før. I mellomtiden er det bare å brette opp ermene og gjøre det du kan for å oppnå de resultatene du ønsker.  


Er du usikker på hvordan du best posisjonerer din bedrift eller organisasjon? Er det noen muligheter du kommer til å overse? Kan et anmodningsvedtak få fart på en utfordring du har slitt med lenge? Eller ønsker du å bruke den økte politiske bevisstheten til å styrke myndighetsarbeidet internt i din bedrift? Ikke la muligheten gå til spille – og finn ut hvordan du benytter den best mulig. Husk at det er politisk risiko ved å være dårlig forberedt. Og at det er et helt år til neste statsbudsjett. Det kan bli lenge å vente, og en lang oppoverbakke om du ikke starter jobben nå. 

Hvordan påvirkes din bedrift av statsbudsjettet som legges frem fredag 6. oktober? Snakk med oss i Kruse Larsen for å få råd. Ta kontakt med oss:

 

Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner i Kruse Larsen

  • Epost: jel@kruselarsen.no
  • Tlf: +47 995 41 967 


Celine Gran, daglig leder i Pressure

  • Epost: celine.gran@pressure.no
  • Tlf: +47 907 75 590 


Petter Kvinge Tvedt, partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen

  • Epost: pkt@kruselarsen.no
  • Tlf: +47 995 53 007  
0