Tidenes grønne krisepakke

EUs gigantiske, grønne krisepakke kommer ikke ut av det blå. Den er bygget sten på sten over mange år og vitner om at koronakrisen fremskynder og forsterker eksisterende trender og utvikling.

Det er bred enighet blant finansanalytikere om at koronakrisen har bidratt til å akselerere allerede eksisterende trender – som økt fokus på digitalisering, kortere verdikjeder, lokal produksjon og bærekraft. Den samme utviklingen ser vi i politikken.

Krisepakkene som legges frem, bygger på, fremskynder og forsterker allerede eksisterende politikk.

Europakommisjonen la i mai frem forslag om en krisepakke på 750 milliarder euro sammen med langtidsbudsjettet for perioden 2021–2027. Målet er å investere seg ut av den økonomiske krisen gjennom å investere i fremtiden – derav navnet «Next Generation EU».

Krisepakken skal gi støtte til bedrifter og arbeidstagere, men det gis to klare føringer: Pakken skal stimulere til grønn næringsutvikling og «grønne jobber» og til digitalisering av det indre markedet.

Les hele innlegget her

0