Topp-diplomat Kåre R. Aas blir tilknyttet Kruse Larsen

Kåre R. Aas har blant annet vært Norges ambassadør til Afghanistan, Israel og USA. Nå blir han tilknyttet Kruse Larsen som strategisk rådgiver. Selskapet opplever økende etterspørsel etter rådgivning for å forstå og analysere verden rundt oss. 

Aas er en av Norges fremste analytikere av utenrikspolitiske spørsmål og er hyppig engasjert som ekspert av blant andre NRK i forbindelse med det kommende valget i USA, krigen på Gaza og ikke minst helgens iranske angrep mot Israel. Også næringslivet har et økende behov for bistand til å forstå den geopolitiske utviklingen utenfor Norges grenser, fordi den påvirker beslutninger og virksomheter her hjemme. 


 
- Som ambassadør var jeg blant annet døråpner for norsk næringsliv. Det vil jeg gjerne fortsette med i denne nye rollen, som tilknyttet Kruse Larsen. Jeg vil bruke nettverket jeg har i mange land for at norske bedrifter både skal få bedre beslutningsgrunnlag for viktige investeringer og til å hjelpe dem å knytte kontakter som åpner nye muligheter, sier Aas. 


 
Daglig leder Jan-Erik Larsen sier at dette er en svært viktig rekruttering for Kruse Larsen. 


 
- En helt ny geopolitisk situasjon krever dybdekunnskap på nye områder. Kundene våre etterspør allerede råd innen områdene sikkerhet og beredskap. Og det som skjer utenfor landets grenser, blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Med det kommer det både utfordringer og muligheter, sier Larsen. 


 
Kruse Larsen kommer derfor til å ytterligere forsterke kompetansen på disse områdene.  


 
- At vi får gleden av å trekke på Kåre R. Aas sin enorme kunnskap, brede internasjonale nettverk og svært lange erfaring fra utenrikstjenesten, er fantastisk. Han er en enorm ressurs som alt er etterspurt av kundene våre, sier Larsen. 


 
- Jeg valgte Kruse Larsen fordi jeg har stor respekt for menneskene og kompetansen i selskapet og den viktige innsatsen selskapet yter på en rekke områder. Det er et dynamisk og kraftfullt selskap, og jeg ser fram til å bli en del av dette fellesskapet, sier Kåre R. Aas. 


 
Aas har vært stasjonert i Chile og Genève, han var ministerråd ved Norges delegasjon til Nato, samt ambassadør i Kabul, Washington og Tel Aviv. Han har også vært politisk direktør i Utenriksdepartementet og han ledet Utenriksdepartementets avdeling for sikkerhetspolitikk og nordområdene i flere år. Aas har dyp innsikt i politiske og økonomiske forhold i en rekke land og regioner av stor betydning for Norge og for utviklingen i vår del av verden. Spesielt har han unik kunnskap om USA, Midtøsten og dybden og utfordringene i samarbeidet mellom USA og Europa. 


 
- Vi har alt booket de første foredragene for styrer og strategiseminarer. Og jeg vet at Kåre kan sparre med ledere og ledergrupper om det aller meste innen disse områdene, ikke minst i beredskapsspørsmål, politisk risiko, krisehåndtering og nettverksbygging, sier Jan-Erik Larsen.

 
 
Kruse Larsen tilbyr et bredt spekter av tjenester sammen med datterbyråene Pressure og Kime, som er spesialiserte på henholdsvis digital public affairs og PR og analyse. Byråene vil fortsette satsingen på forsvar, sikkerhet og beredskap gjennom flere rekrutteringer på området i tiden framover. 

0