Trenger du faglig påfyll på nyåret?

Norske selskaper går et usikkert år i møte. Den politiske risikoen er høy, og næringslivet utfordres av en rekke megatrender. Hvilke grep kan gjøres for å jobbe godt politisk og strategisk med kommunikasjon? Ta en titt på våre foredrag og kurs.  

Samfunnet blir stadig mer komplisert og uoversiktlig. Politikere blir stadig vanskeligere å nå frem til. Lover, regler, reguleringer og tolkninger får stadig større konsekvenser for innbyggere, næringsdrivende og organisasjoner.  

 

Det er særlig fem megatrender, som kommer til å påvirke næringslivet fremover:  

 • Klima og bærekraft 
 • Energi- og kraftmangel 
 • Mangel på arbeidskraft 
 • Store demografiske endringer
 • Fallende statsfinansielt handlingsrom 

 

Tiden er inne for å holde seg oppdatert på politikk og kommunikasjon, og dele ny kunnskap med kollegaer. Vi kommer gjerne på besøk til deres seminar, styresamling, teambuilding, konferanse eller andre arenaer, for å dele av det vi kan best. Kruse Larsen og Pressure tilbyr mange spennende foredrag og kurs, som vil hjelpe din virksomhet med å skape gode resultater i 2024. Nedenfor følger en oversikt over noen av dem. 

 

Endringskommunikasjon i usikre tider: Hvordan unngå at løsningen blir problemet? 


Endringene kommer raskere enn noen gang, i bedriftene, i organisasjonslivet. Hvordan kommunisere i endring? Hva er det som trigger motkrefter og opprør, og hva er det som skaper medvirkning og endringsvilje? Hvordan bruke kommunikasjon som et effektivt verktøy for å skape endring? Og hvordan skaper vi handlingsrom for de helt nødvendige endringene, som vi ikke kommer utenom, men som det likevel er vanskelig å få oppslutning om? 


Dette er bare noen av mange spørsmål vi kommer inn på i dette foredraget. 
 

Strategisk kommunikasjon: Slik blir man lyttet til og forstått 


Kommunikasjon handler om å gi næring til assosiasjoner i andre menneskers hoder gjennom bevisste budskap og bevisste handlinger. Strategisk kommunikasjon handler om å nå sine prioriterte mål gjennom kommunikasjon. 

 
Strategisk kommunikasjon er en organisasjons viktigste verktøy. Om vi skal bli lyttet til og forstått - enten det er for å påvirke en politisk beslutning eller nå ut med organisasjonens siste bragd, må vi tenke strategisk på hvordan vi kommuniserer budskapet.  


Hvordan kan strategisk kommunikasjon brukes som et verktøy for å bli lyttet til og forstått? Hvordan bygger vi et godt omdømme? Og hvordan bruker vi kommunikasjon til å ta en posisjon? 
 
Politisk påvirkning: Slik får man det som man vil 


Stadig flere opplever at politikken berører dem mer direkte og mer betydelig. Derfor blir det også større kamp om både oppmerksomheten og taletiden.  


Når kampen om oppmerksomheten tilspisses, blir det tydelig at noen lykkes langt oftere enn andre med å bli lyttet til. Noen når rett og slett oftere gjennom enn andre. 
I dette foredraget gjennomgår vi hva som skal til for å få det som man vil i politikken, til tross for at det er noen andre som bestemmer. 


Grønn eller grønnvasket? Hvordan lykkes med bærekraftskommunikasjon uten å gå i grønnvaskingsfella 


Kravene til bærekraftskommunikasjon øker år for år. I mars 2022 la EU frem forslag om forbud mot flere grønnvaskingsteknikker, i mars 2023 et forslag om hvordan «grønne påstander» skal underbygges med dokumentasjon. 


I Norge følger Forbrukertilsynet nøye med på selskaper som kommuniserer om bærekraft - og det er en hårfin balansegang mellom hva som er grønt, og hva som er grønnvasket.  


Hvordan kan din bedrift lykkes med bærekraftskommunikasjon uten å gå i grønnvaskingsfella? I dette foredraget gir Kruse Larsen sine rådgivere på bærekraft konkrete råd og verktøy som kan brukes i kommunikasjonsarbeidet, en status på som skjer på reguleringsfeltet og innsikt i de siste trendene. 


Medietrening 


Hva gjør du når journalisten ringer, eller du får en mikrofon opp i ansiktet? Er du klar, eller tar du det på sparket? 


I Kruse Larsen trener vi talspersoner og ledere hver eneste uke. Våre rådgivere er erfarne og har trent statsråder, stortingsrepresentanter og næringslivsledere før, og i tillegg har de selv vært i ilden. 


Vi skreddersyr alle typer medietreninger – fra gruppetrening som sørger for at alle får mer kunnskap og blir tryggere på egne ferdigheter og budskap, til konkret, realistisk og skarp øving, satt opp i et fullverdig TV- eller radiostudio.   


Medietreninger er en verdifull investering for alle bedrifter, ledere og talspersoner – enten du brått havner i medienes søkelys eller ønsker å utnytte kraften i media så effektivt, profesjonelt og optimalt som mulig.   

 

Slik når du frem med ditt budskap på LinkedIn i 2024  

 

Visste du at 96 prosent av brukerne på LinkedIn kun konsumerer innhold, mens fire prosent deler på all trafikken? Det gjør at du kan nå utrolig mange på LinkedIn, om du går strategisk til verks og tar kanalen i bruk. 


LinkedIn har stadig flere brukere i Norge, og gir ledere, bedrifter og organisasjoner store muligheter til å nå frem med sitt budskap til relevante nettverk og interessenter. Enhver virksomhet bør ha en klar strategi for plattformen – men de færreste har det. Skaff deg kunnskapen du og din kommunikasjonsavdeling trenger gjennom vårt skreddersydde LinkedIn-kurs, designet spesielt for toppledere. Kurset gir deg innsikt i hvordan du kan få mest mulig ut av din LinkedIn-tilstedeværelse i et stadig mer komplekst digital medielandskap.


 
I kurset gjennomgår vi:  

 • LinkedIn som plattform for påvirkning, omdømmebygging og rekruttering. 
 • Hvordan særlig toppledere bør ta i bruk plattformen. 
 • Hvordan lage innhold som engasjerer og treffer de riktige menneskene.
 • Hvordan LinkedIn-algoritmen fungerer.  
 • Tips og triks for å bygge opp og utvide et relevant nettverk. 
 • LinkedIn som kanal for treffsikker målretting.  

 
Digital politisk påvirkning: Hvordan bruke sosiale medier til å påvirke politikk? 


Politikk går sakte. Sosiale medier endrer seg raskt. I dette kurset gir vi din virksomhet et innsideblikk på hvordan man kan jobbe strategisk med politisk påvirkning i sosiale og digitale medier.   
 
Hvordan når du ut til beslutningstakere i sosiale medier? Hvordan jobber du med digitale budskap, og digital målretting mot små målgrupper? Og hvilke kanaler fungerer best for politisk påvirkning?  


Kurs i digital politisk påvirkning: 

 • Innføring i digital politisk påvirkning. Hva er det, og hvilke muligheter for politisk påvirkning finnes i digitale kanaler?  
 • Strategi og budskap. Hvordan lager man en digital påvirkningsstrategi? Mål, målgrupper, budskap og kanaler. 
 • Formater, målretting og rigg. Kreativ og effektiv kommunikasjon, og hvordan rigge seg internt for å jobbe strategisk med politisk kommunikasjon i hverdagen? 
 • Tips og triks i sosiale medier. Den «perfekte» post og algoritmehacks. 

 

Underveis vil vi vise frem noen gode caser til inspirasjon. Alle kursene våre tilpasses ut fra behov.  


Slik leder du en debatt 


Å lede en debatt eller en panelsamtale kan kanskje se enkelt ut, men krever både gode forberedelser og god intervjuteknikk.  


Flere av våre rådgivere har lang og bred erfaring med debattledelse og moderatoroppdrag, på både små og store scener. Og som har vært deltakere i debatter og kjenner til alle triksene som brukes for å vri debatten i en ønsket retning.  


Et kurs i debattledelse med Kruse Larsen gir deg tips og triks som gjør debatten spennende og livlig og der du får innsikt i hva som kreves, både i forkant av og under debatten for å beholde styringen og retningen du ønsker deg. 
 


Høres det interessant ut? 


Dette er bare noen av de mange foredragene og kursene vi kan holde for deg og din bedrift. Ønsker du mer informasjon om foredrag og kurs? Ta kontakt med oss: 


Jonas Corneliussen, rådgiver: 


Jan-Erik Larsen, daglig leder og partner 


Embla Regine Mathisen, rådgiver i Pressure 

0