Håvard Aagesen

Håvard Aagesen er en erfaren strategisk rådgiver, taleskriver og skribent. Han har jobbet for toppledere i politikk, næringslivet og frivillige organisasjoner.

Håvard etablerte i 2012 selskapet Medandreord, og bistår kunder som sparringpartner for strategisk posisjonering, rådgiver i håndtering av kommunikasjonsutfordringer og i formuleringen av taler og foredrag, kronikker og strategidokumenter.

Håvard har bakgrunn som kommunikasjonsdirektør i Norges Rederiforbund og politisk rådgiver for Arbeiderpartiet i Storting og regjering. Han har tidligere også jobbet for FNs Utviklingsprogram (UNDP) og kommunikasjonshuset Dinamo.

Telefon