Kåre R. Aas

Norges tidligere ambassadør til USA, Israel og Afghanistan, Kåre R. Aas er tilknyttet Kruse Larsen som strategisk rådgiver og med fokus på forsvar, sikkerhet og utenrikspolitiske spørsmål.

 

Kåre Aas er en svært erfaren diplomat, som i tillegg til sine ambassadørposter har vært politisk direktør i Utenriksdepartementet, leder for UDs sikkerhetspolitiske avdeling, ministerråd ved Norges delegasjon til Nato, og stasjonert i Chile og Genève. 

Det som skjer utenfor Norges grenser blir stadig viktigere for norsk næringsliv. Endringene i verden skjer hyppig med stadig nye utfordringer. Samtidig åpner det seg nye muligheter på en rekke områder. For å hanskes med og stå best mulig rustet i møte med den nye geopolitiske situasjonen, kreves dybdekunnskap, innsikt og et bredt internasjonalt nettverk. Det har Aas. 

Telefon

934 254 50

E-post

norway.kra@gmail.com