Bærekraftsstrategi, rapportering og kommunikasjon

FNs bærekraftsmål


Det blir stadig mer utbredt i norsk og internasjonalt næringsliv å velge seg ut enkelte av FNs bærekraftsmål som de skal strekke seg mot. Spørsmålet er på hvilke områder kan du og din virksomhet gjøre en forskjell.
Vi kan bistå med å definere prioriterte områder bedriften skal jobbe med. Sammen identifiserer vi positive virkninger som kan oppskaleres, og negative virkninger som skal reduseres. Her kan vi i Kruse Larsen bidra med alt fra en grundig vesentlighetsanalyse, til kortere ståstedsanalyser.

Bærekraftsstrategi


I første fase kartlegger vi hvor virksomheten står i eksisterende bærekraftsarbeid etter de tre ulike dimensjonene av bærekraft: Økonomi, miljø og sosial bærekraft. Analysen danner grunnlaget for bærekraftsstrategien. Her avklarer vi hvilken posisjon dere ønsker å ta og setter mål selskapet for det videre bærekraftsarbeidet. Deretter utarbeider vi sammen en plan for gjennomføring, med milepæler, plan for forankring, kommunikasjon og rapporteringssystem.