Bærekraftsstrategi og -kommunikasjon

Bærekraftsstrategi

I første fase kartlegger vi hvor virksomheten står i eksisterende bærekraftsarbeid etter de tre ulike dimensjonene av bærekraft: Økonomi, miljø og sosial bærekraft. Analysen danner grunnlaget for bærekraftsstrategien. Her avklarer vi hvilken posisjon dere ønsker å ta og setter mål selskapet for det videre bærekraftsarbeidet. Deretter utarbeider vi sammen en plan for gjennomføring, med milepæler, plan for forankring, kommunikasjon og rapporteringssystem.

Vår modell for bærekraftsstrategier baserer seg på Kruse Larsens egen strategimodell, kombinert med Oslo Børs sin modell for rapportering på samfunnsansvar, GRI, samt en modell for arbeid med FNs bærekraftsmål utarbeidet av GRI og UN Global compact og World Business Council for Sustainable Developement.

FNs bærekraftsmål

Det blir stadig mer utbredt i norsk og internasjonalt næringsliv å velge seg ut enkelte av FNs bærekraftsmål som de skal strekke seg mot. Spørsmålet er på hvilke områder kan du og din virksomhet gjøre en forskjell.
Vi kan bistå med å definere prioriterte områder bedriften skal jobbe med. Sammen identifiserer vi positive virkninger som kan oppskaleres, og negative virkninger som skal reduseres. Her kan vi i Kruse Larsen bidra med alt fra en grundig vesentlighetsanalyse, til kortere ståstedsanalyser.