Digitale kampanjer

Digitale kampanjer

For bærekraftsarbeidet kan digitale kampanjer gjennom kreativitet og god historiefortelling sørge for at budskapet skal få oppmerksomhet, og sette et trykk på beslutningstakere for å fremskynde, stoppe eller påvirke beslutninger. Vi samarbeider med vårt datterbyrå Pressure, som er spesialisert pådigital kommunikasjon og myndighetskontakt, og engasjementsdrevne kampanjer. Sammen kan vi skreddersy en digital kampanje som bygger på deres bærekraftsstrategi.