Foredrag og workshoper

Bærekraftstreder i norsk næringsliv

De siste årene har fokuset på bærekraft gått fra fokus på teknologi og industri til større fokus på tiltak nær forbruker. Samtidig som bærekraftspørsmålet kommer nærmere folk ser vi at engasjementet øker i befolkningen, og mer bevisste forbrukere.

Kampen om et nytt skifte fra marked til reguleringer i gang. Mengden av reguleringer og klimamål i ulike sektorer fra Norge og Europa har skutt med rekordfart. Samtidig viser forskning viser at bedrifter med et strategisk forhold til bærekraft har fått til størst vekst i inntekter og overskudd. I dag har 80 prosent av landets største selskaper utarbeidet KPIer for bærekraft og samfunnsansvar, og trenden er økende integrering i forretningsmodellen.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. Den består av 17 mål og 169 delmål, og ble laget gjennom innspill ti millioner mennesker fra land over hele verden.
En vesentlig del for å lykkes med bærekraftsarbeidet er forankring av arbeidet i egen bedrift. Vi holder foredrag om FNs bærekraftsmål, og kan tilpasse foredraget til din bransje med fokus på utvalgte relevante mål for din bedrift.

Klima- og energipolitikk

Klimapolitikken settes høyere på dagsorden. Partiene konkurrerer om den beste klimapolitikken. Folket er definitivt på banen, og vi er i ferd med å komme til et punkt der politikerne må vedta klimapolitikk som virker – og som dermed også berører folk. Samtidig skaper koronakrisen nye utfordringer i klimapolitikken.