Interessentdialog og medvirkning

Interessentdialog og medvirkning

En nøkkel til gode prosjekter er en ryddig og konstruktiv dialog med relevante aktører. Vi bistår med planer for interessentdialog og medvirkning og med å utarbeide skreddersydd informasjon om prosjekter til ulike målgrupper - både skriftlig, muntlig og digitalt.