Vårt bærekraftsteam

Anne Therese Gullberg, partner og bærekraftsansvarlig

Anne Therese Gullberg er partner i Kruse Larsen og leder Kruse Larsens bærekraftsteam. Anne Therese har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitet i Oslo. Hun har jobbet 13 år som forsker ved CICERO Senter for klimaforskning og har vært politisk rådgiver i finansfraksjonen og i energi- og miljøfraksjonen i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Anne Therese har sittet 4 år i kommunestyret i Bærum. Hun bistår kunder med vesentlighetsanalyser, bærekraftsstrategier, bærekraftsrapportering, åpenhetslovrapportering, bærekraftskommunikasjon og regulatoriske prosesser. Anne Therese er også en aktiv foredragsholder og moderator.

Caroline Hoff, rådgiver

Caroline Hoff er rådgiver i Kruse Larsen. Caroline er jurist og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg på EU- og bærekraftsrett. Herfra tar hun med seg en god forståelse for reguleringsprosessene innen energi, klima og bærekraft, både i Norge og i EU-systemet. Caroline har bakgrunn fra Høyre og har sittet 8 år i bystyret i Drammen.  Hun bistår kunder med vesentlighetsanalyser, bærekraftsstrategier, bærekraftsrapportering, åpenhetslovrapportering og regulatoriske prosesser.

Jacob Mæhle, seniorrådgiver

Jacob Mæhle er seniorrådgiver i Kruse Larsen. Jacob er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i Bergen. På NHH spesialiserte han seg innenfor strategi og ledelse, med samfunnsøkonomi som støtteprofil i utdanningen. Ved å fordype seg i bærekraftsfaget gjennom utdanningen, tar Jacob med seg god forståelse av næringslivets behov og utfordringer i møte med kunder, myndigheter og samfunn som stiller stadig strengere krav til bærekraft. Jacob har sittet 8 år som bystyrerepresentant for Høyre i Bergen. Han bistår kunder med bærekraftsrapportering, bærekraftskommunikasjon og regulatoriske prosesser.

Jonas Corneliussen, rådgiver

Jonas Corneliussen er rådgiver i Kruse Larsen Jonas har mastergrad i politisk kommunikasjon fra Universitetet i Oslo. I masteroppgaven skrev han om bærekraftsrapportering blant Norges største selskaper, med fokus på FNs bærekraftsmål og utvikling over tid. Jonas bistår kunder med bærekraftsrapportering og bærekraftskommunikasjon og er en erfaren prosjektleder.

Pernille Celine Engdahl, rådgiver

Pernille Celine Engdahl er rådgiver i Kruse Larsen. Pernille har en mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap fra Universitetet i Oslo med spesialisering i vitenskaps- og teknologistudier. Pernille bistår kunder med bærekraftsrapportering og bærekraftskommunikasjon og er en erfaren prosjektleder.