Caroline Hoff Brandt

Caroline er rådgiver i Kruse Larsen.

Caroline har erfaring innen politikk, kommunikasjon og mediehåndtering. 

Hun har en omfattende bakgrunn fra Unge Høyre og Høyre. Blant annet har Caroline jobbet som politisk rådgiver i Unge Høyres Landsforbund, der hun fokuserte på pressearbeid, profilutvikling og langsiktig strategi, og har sittet i sentralstyret til Unge Høyre. I tillegg har hun vært folkevalgt for Høyre i Drammen gjennom to perioder og hatt en rekke tillitsverv.

Caroline er jurist og har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun spesialiserte seg på EU- og bærekraftsrett. Herfra tar hun med seg en god forståelse for reguleringsprosessene innen energi, klima og bærekraft, både i Norge og i EU-systemet.