Jan-Erik Larsen

Jan-Erik Larsen er partner og daglig leder i Kruse Larsen.

Jan-Erik er en erfaren strategisk rådgiver og har unik kompetanse på å bygge identitet og profil gjennom omdømmearbeid, både internt og eksternt. Han er svært etterspurt som foredragsholder og som konferanse- og debattleder.

I 2009 var Jan-Erik med på å grunnlegge kommunikasjonsbyrået First House og gjøre det til landets raskest voksende rådgivingselskap. Han sluttet i First House 31. januar 2015. Jan-Erik har videre lang erfaring med endringsledelse, mediekontakt, politiske prosesser og krisehåndtering.

Jan-Erik er tidligere statssekretær ved Statsministerens kontor i to perioder, for Jens Stoltenbergs første regjering 2000-2001, og i Stoltenbergs andre regjering fra 2008-2009. Han har politisk erfaring fra AUF og Arbeiderpartiet, tidligere valgt medlem av både Kristiansund bystyre og Møre og Romsdal fylkesting, og spesialrådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe i to perioder.