Jens Fredrik Nossen Folland

Jens er seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Jens er en erfaren rådgiver med bred kompetanse innen myndighetskontakt, politikk, organisasjon og mediehåndtering.

Han har bakgrunn fra maritim sektor og oljebransjen, hvor han har jobbet både operativt, vært tillitsvalgt og som politisk rådgiver. Blant annet har han vært myndighetskontakt i Norsk Sjøoffisersforbund, der han hadde ansvar for politikkutvikling og strategisk politisk arbeid.

I fagbevegelsen har han ellers hatt en rekke verv og posisjoner som har gjort han godt kjent med flere saksfelt, spesielt innen maritim sektor, olje og energi, samferdsel, kompetanse og bærekraft.

Jens har ellers erfaring fra utdanningssektoren der han blant annet jobbet nasjonalt med fag- og forskningspolitikk.