Maren Aasan

Maren er rådgiver i Kruse Larsen.

Maren er en erfaren rådgiver på strategisk kommunikasjon, politikk og myndighetskontakt.

Hun har bakgrunn fra Høyre, og har politisk erfaring fra lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Maren har jobbet som politisk rådgiver i tre departement. Kulturdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og senest i Kommunal- og moderniseringsdepartementet da Linda Hofstad Helleland ble utnevnt som Norges første distrikts- og digitaliseringsminister. 

Tidligere har Maren jobbet flere år som kommunikasjonsrådgiver for Høyres Stortingsgruppe.

Maren er jurist fra Universitetet i Oslo.