Mette Nilstad

Mette er partner og seniorrådgiver i Kruse Larsen.

Mette har lang og bred erfaring fra sentralforvaltningen etter over 20 år i ulike posisjoner innen helseområdet.  

Hun har en sterk strategisk kompetanse og solid kunnskap om samspillet mellom fag, byråkrati og politikk i beslutningsprosesser. Mette startet i Kruse Larsen 1. oktober 2020, hvor hun leder selskapets satsing på helse. Hun kom da fra jobb som senior strategirådgiver i Helse Midt-Norge RHF. 

Mette har de siste årene ledet sekretariatet for Beslutningsforum for nye metoder, noe som gjør at hun har solid kunnskap om Systemet for Nye metoder. Hun har også vært ansvarlig for sekretariatet til de nasjonale møtene mellom de fire direktørene for de regionale helseforetakene. Tidligere har hun jobbet 10 år i Helse- og omsorgsdepartementet, der hun blant annet var sentral i flere større utrednings- og reformprosjekter. Mette har en embetseksamen i sosialøkonom (cand. oecon.) fra Universitetet i Oslo i 1992.

I Kruse Larsen bistår Mette kundene med strategisk kommunikasjon, posisjonering og myndighetskontakt