Nå kuttes samferdselsprosjektene

I Norge styres transportpolitikken gjennom tolvårsplaner. Stortingsmeldingen om ny Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2022-2033 legges frem i 2021. Uavhengig av hvem som styrer landet, er over 75 milliarder i statsbudsjettet hvert år bundet opp av investeringer i NTP.


Selv om koronasituasjonen preger nyhetsbildet, går prosessen med NTP foreløpig sin gang. Forrige uke la transportetatene frem sine forslag til prioriteringer for NTP 2022-2033. Svarene fra virksomhetene er lagt ut til høring med svarfrist 1. juli. Har du en vei- eller banestrekning du vil ha bygget? Da er det nå tidsvinduet er åpent for å få påvirke.


Er du på høringslisten? Sjekk selv. Det er selvsagt mulig å avgi høringssvar uten å være på høringsfristen. Høring avgir du her, og du kan få hjelp av oss ved å sende en epost til NTP@kruselarsen.no.

Kruse Larsen har lang erfaring med å posisjonere kommuner, sammenslutninger i næringslivet, entreprenører og underleverandører i transportpolitisk sammenheng. Vårt samferdselsteam består av medarbeidere som har bred erfaring med å jobbe med transportpolitikk. Du kan lese mer om teamet her.


NTP er delt opp i to seksårsplaner. Den første seksårsplanen er prosjekter som stort sett vil bli realisert, mens den andre seksårsplanen er prosjekter med intensjoner om realisering. Det handler dermed først og fremst om å komme med i første del av NTP. Særlig viktig er dette for mange av de prosjektene som i gjeldende NTP har vært i den siste perioden. For helt nye prosjekter holder det kanskje bare å komme med i andre periode, det styrker sjansen for å komme med i første periode neste gang.


Oppdragsbrevet fra myndighetene er denne gangen svært preget av ønsket om effektivisering. De ønsker kostnadsreduserende tiltak over hele landet, og de ønsker prosjekter som maksimerer nytten. Vi tror ikke det bare blir mindre toaletter til 16,9 millioner kroner fremover, det blir en kamp om viktige samferdselsprosjekter over hele landet. Å få frem ringvirkningene av et prosjekt har aldri vært viktigere. Samfunnsøkonomi og positive ringvirkninger.


Og: Forrige NTP slo alle rekorder i beløp og prosentvis vekst i samferdselsbudsjettet. Det skjer ikke denne gangen. De neste årene vil transportpolitikken handle mer og mer om hvem som skal få mindre og ikke lenger om hvem som skal få mer.


Noen raske tips på veien:


 1. Prosjektet må være prioritert av kommunene, regionrådene, fylkesting og næringsliv i regionen.
 2. Stortingsbenken i din stortingsvalgkrets må kjenne til og jobbe for prosjektet.
 3. Du må vite hvem som er de viktigste driverne i hvert parti på Stortinget. Dynamikken har endret seg med en mindretallsregjering. Fremskrittspartiet sitter på vippen og vil være med å forhandle frem en løsning neste år. Samtidig er det tradisjon for å søke forlik med opposisjonen. Dermed er Arbeiderpartiet også relevante.
 4. Prosjektet må være forankret hos tredjepartsaktører. Andre enn kommunen eller det lokale næringslivet må også være for prosjektet. Det betyr at du må sørge for et ekspertmiljø finner det relevant nok til å snakke om for deg.

Ta kontakt med NTP@kruselarsen.no hvis du trenger hjelp til noe. I mellomtiden kan du lese vår liste over noen prosjekter som vi tror står i fare for å bli utsatt.


Agder

 • E18/E39 Gartner­løkka–Kols­dalen

Vestfold og Telemark + Agder

 • Grenlandsbanen

Vestfold og Telemark

 • Rv. 36 Skjelsvik-Skyggestein
 • E18 Langangen-Bamble/Porsgrunn
 • E18 Dørdal - Risør
 • Ytre Intercity

Innlandet

 • Rv. 4 Roa–Gran grense
 • Dobbeltspor Sørli–Åkersvika

Innlandet og Viken

 • E 16 Nybakk – Herbergåsen – Slomarka

Viken

 • E134 Dagslett - Linnes
 • Riksvei 4 Kjul-Rotnes
 • Moss - Halden dobbeltspor
 • Fellesprosjektet E16 og Ringeriksbanen
 • Holmenbrua
 • E16 Nymoen-Eggemoen

Møre og Romsdal

 • E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt
 • E39 Lønset-Hjelset
 • E136 Flatmark–Monge–Marstein
 • E136 Breivika - Lerstad (Bypakke Ålesund)

Nordland

 • E10/rv 85 Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt
 • E6 Sørelva - Borkamo
 • E6 Ulsvågskaret
 • E10 Nappstraumen - Fiskebøl (E10 Lofoten)
 • Ny storflyplass (Ofoten, Lofoten og Vesterålen)

Oslo

 • Oslotunellen
 • Manglerudtunellen, E6

Rogaland

 • Riksveg 13 Erlefjord - Strand, herunder prosjektet RV13 Lovraeidet - Rødsliane
 • E39 Ålgård–Hove

Troms og Finnmark

 • E8 Ramfjord (Sørbotn - Laukslett)
 • Hammerfest lufthavn

Trøndelag 

 • Fra ett til to tog i timen på Trønderbanen Melhus–Steinkjer.
 • E6 Selli-Asp

Vestland

 • E16 Bergen-Voss (K5-alternativet)
 • Bybanen til Åsane
 • Rv 13 Vikafjellet - Tunnel
0