Nå starter drakampen om nye krisekroner

Fredag legger regjeringen frem sitt forslag for krisepakken som skal få Norge ut av koronakrisen. Det blir startskuddet for en intens periode med kamp om prioriteringer, summer og rammebetingelser i Stortinget. Er du klar?

Så fort krisepakken for det regjeringen kaller fase tre med økonomiske koronatiltak er offentlige, går starter de intense forhandlingsukene i Stortinget før sommerferien for de folkevalgte starter 20. juni. Det blir en kamp om krisekroner og de riktige politiske virkemidlene for Norges vei ut av krisen. 


Nå skal nye og omfattende krisetiltak vedtas for å gi støtte til å åpne samfunnet opp igjen og få folk tilbake på jobb. Tiden vil nå være ekstremt knapp og det vil være mange som ønsker å få oppmerksomhet om sine saker.  


Partiene på Stortinget har allerede gjort omfattende endringer i regjeringens tidligere forslag til krisepakker. Dette vil vi også kunne forvente i denne runden. Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre har allerede varslet at slaget vil stå på at han frykter regjeringen ikke vil bevilge nok midler til å få hjulene i gang med kraftfulle tiltak. Han har pekt på at land som Tyskland, Frankrike og USA satser mange milliarder på å få hjulene i gang, og mener at Norge må satse tilsvarende for å hindre at ledigheten biter seg fast. Dette blir en drakamp om nye krisekroner og de riktige politiske tiltakene.


Hva skjer videre nå?

Vi har så langt fått pakkene i tre faser, hvor fase tre gjenstår. Den tredje fasen vil komme denne uken. Regjeringen utviklet fram mot revidert nasjonalbudsjett en plan for tiltak som kan være aktuelle i fase tre. Du kan lese mer om revidert budsjett og forhandlingene her.


Finansminister Jan Tore Sanner har meldt at regjeringen vil vurdere kontantstøttemodellen fortløpende, og en første justering for sesongbedriftene kom for to uker siden. Men her er det fortsatt politisk debatt og uro om ordningen treffer godt nok. Stortinget har bedt om at det må gjøres justeringer underveis. Det er også ventet at regjeringen vil komme med en egen ordning som kompenserer en andel av sesongbedriftenes vedlikeholdskostnader.


Hva har skjedd til nå?

Har du mistet oversikt mellom alle pressekonferansene, forhandlingene og de forskjellige økonomiske krisepakkene? Under finner du oversikt over av hva som har skjedd til nå. 


Regjeringen har som nevnt planlagt at tiltakene skal komme i tre faser. Den første fasen var strakstiltak, den andre fasen skulle inneholde konkrete tiltak for bransjer og bedrifter som var spesielt hardt rammet, og den tredje fasen skal være bredere tiltak for å på lengre sikt kunne opprettholde aktiviteten i økonomien. 


Fase 1: 


 Innføring av restriksjoner for å hindre smittespredning 12. mars:

  • Her kom de første påleggene om stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner, frisører og en rekke andre store og små bedrifter, og regler for karantene ved innreise til Norge. 

Regjeringens første krisepakke (Prop. 52 S (2019-2020))

  • Foreslått av regjeringen 13. mars.
  • Behandlet av Stortinget 19. mars.
  • Her kom det blant annet nytt permitteringsregelverk som innebærer full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering, hvor staten dekker fra dag 3, i tillegg til endringer om dagpenger og sykepenger. 

Fase 2:

Den økonomiske krisepakken (Prop. 67 S, (2019-2020))

  • Foreslått av regjeringen 27.mars.
  • Vedtatt av Stortinget (finanskomiteen) 31. mars. Oversikt over innholdet i pakken ligger her.

Detaljene for kompensasjonsordningen (Prop. 73 S (2019-2020) og Prop. 70 LS)

  • Foreslått av regjeringen 02. mars.
  • Vedtatt av Stortinget 07.april.

Oppmykning i restriksjoner for smittespredning ble lagt frem 7. april og ligger her.


Her finnes en detaljert oversikt over restriksjonene, forskriftene og krisepakkene som har kommet til nå fra regjeringen.


Korona-bistand 24/7

Kruse Larsen har satt sammen et eget dedikert team som jobber 24/7 for å bistå bedrifter og andre virksomheter etter behov. Vi bistår med å utforme innspill til krisepakkene og hvordan best jobbe for å få gjennomslag for disse. Om dere har behov for å bistand, så er det bare å ta kontakt med vårt team:


Jan-Erik Larsen, jel@kruselarsen.no, 995 41 967
Bjarne Håkon Hanssen, bhh@kruselarsen.no, 916 73 500
Anne Therese Gullberg, atg@kruselaren.no, 480 72 050
Petter Kvinge Tvedt, pkt@kruselarsen.no, 995 53 007

0