Våre saker om bærekraft

Velkommen til Kruse Larsens bærekraftsarkiv

Her kan du lese flere saker våre rådgivere har skrevet om bærekraft.

Våre rådgivere om bærekraft

 • 10/12/2021 - Anne Therese Gullberg, partner og seniorrådgiver. Pernille Celine Engdahl, rådgiver.
  Ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer

  Tirsdag denne uken behandlet finanskomiteen et forslag til ny lov om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren og et rammeverk for bærekraftige investeringer. 

  Les mer
 • 27/05/2020 - Kruse Larsen
  5 råd for god bærekrafts- kommunikasjon

  Er du og firmaet ditt bærekraftig? Debatten om bærekraftskommunikasjon og grønnvasking når stadig nye høyder. «Alle» ønsker å være bærekraftige. Hva skal til?

  Les mer
 • 13/05/2020 - Anne Therese Gullberg, publisert i DN
  Grønn omstart eller bråstopp? Politikerne avgjør

  Klimagassutslippene stuper, men finanskrisen viste at utslippene vil gå opp så snart koronakrisen er over.

  Les mer
 • 02/08/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert i Klassekampen
  For lite og for sent

  Norges muligheter til å påvirke i EØS-saker er størst tidlig i beslutningsprosessene i EU, men norske politiske partier tar ikke stilling til sakene før etter beslutningsprosessene i EU er over. Vi trenger mer debatt – tidsnok.

  Les mer
 • 25/07/2019 - Anne Therese Gullberg og Marianne Aasen, publisert i DN
  EU tar et steg mot skjerpet mål for klimakutt

  Valget av Ursula von der Leyen til EUs «toppsjef» viste at klima har nådd toppen av agendaen i EU, med raske og uventede beslutninger. Norge får utfordringen: Vil vi følge EU?

  Les mer
 • 19/06/2019 - Marie Byskov Lindberg og Anne Therese Gullberg, publisert i Energi og Klima
  EU gjør seg klar til fornybart Europa

  EU gjør seg klar til en omstilling fra fossil til fornybar energi, og har det siste året vedtatt flere lover for å fremme omstillingen til et bærekraftig energisystem. Omstillingen til et fornybart Europa vil måtte gå enda raskere hvis EU vedtar mål om netto nullutslipp innen 2050.

  Les mer
 • 11/06/2019 - Anne Therese Gullberg, publisert i Energi og Klima
  Grønne konflikter skaper grønn bølge, og nye grønne dilemmaer

  «Politisering» av klima- og miljøsaker bringer de grønne partiene til nye høyder, og vi ser at nye grønne konfliktlinjer vokser frem.

  Les mer